Фінансові ресурси

БЮДЖЕТ НА 2023 рік
підвідомчих установ Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, які фінансуються з обласного бюджету

На утримання 33 установ зведеним кошторисом на 2023 рік доведено видатки в загальній сумі 541 898,7 тис.грн., а саме:
– загального фонду в сумі 530 261,9 тис. грн., у тому числі:
– 50 000,0 тис.грн. дотація з державного бюджету;
– 107 890 ,3 тис.грн. освітня субвенція;
– 315 100,0 тис.грн. кошти обласного бюджету
– спеціального фонду в сумі 57 271,6 тис. грн., у тому числі видатки розвитку – 20 369,0 тис.грн.
Видатки загального фонду розподілені на:
– заробітну плату – 293 039,9 тис. грн.;
– нарахування на заробітну плату – 64 543,5 тис. грн.;
– придбання матеріалів і послуг – 3 046,0 тис. грн.;
– медикаменти – 800,0 тис. грн.;
– продукти харчування – 24 500,8 тис. грн.;
– оплата послуг (крім комунальних) – 3 511,0 тис. грн.;
– відрядження – 214,0 тис.грн.;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 44 290,5 тис. грн.;
– дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм – 104,8 тис.грн.;
– соціальне забезпечення – 38 891,3 тис. грн.;
– інші поточні видатки – 48,5 тис. грн.
 
Матеріали додаються: матеріали
 
Звіти за попередні роки: звіти
 
Фінансова звітність закладів обласного підпорядкування: звітність