Фінансові ресурси

БЮДЖЕТ НА 2021 рік
підвідомчих установ Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, які фінансуються з обласного бюджету

На утримання 35 установ зведеним кошторисом на 2021 рік доведено видатки в загальній сумі 472 283,66 тис.грн., а саме:
– загального фонду в сумі 446 378,9 тис. грн.
(у тому числі: 45 445,0 тис.грн. дотація з державного бюджету;
118 584,7 тис.грн. освітня субвенція;
282 339,7 тис.грн. кошти обласного бюджету)
– спеціального фонду в сумі 25 904,76 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 832,0 тис.грн.

Видатки загального фонду розподілені на:
– заробітну плату – 204 341,9 тис. грн.;
– нарахування на заробітну плату – 44 990,0 тис. грн.;
– придбання матеріалів і послуг – 4 541,8 тис. грн.;
– медикаменти – 1 151,8 тис. грн.;
– продукти харчування – 19 168,1 тис. грн.;
– оплата послуг (крім комунальних) – 3 936,4 тис. грн.;
– відрядження – 213,6 тис.грн.;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 27 704,4 тис. грн.;
– дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм – 110 412,4 тис.грн.;
– соціальне забезпечення – 29 465,0 тис. грн.;
– інші поточні видатки – 453,5 тис. грн.
 
Матеріали додаються: матеріали
 
Звіти за попередні роки: звіти
 
Фінансова звітність закладів обласного підпорядкування: звітність