Фінансові ресурси

БЮДЖЕТ НА 2024 рік
підвідомчих установ Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, які фінансуються з обласного бюджету
 
На утримання 33 установ зведеним кошторисом на 2024 рік доведено видатки в загальній сумі 547 678,3 тис.грн., а саме:
– загального фонду в сумі 499 713,7 тис. грн., у тому числі:
– 70 000,0 тис.грн. дотація з державного бюджету;
– 124 313,7 тис.грн. освітня субвенція;
– 305 400,0 тис.грн. кошти обласного бюджету
– спеціального фонду в сумі 47 964,6 тис.грн., у тому числі видатки розвитку – 382,0 тис.грн.
Видатки загального фонду розподілені на:
– заробітну плату –235 708,0 тис. грн.;
– нарахування на заробітну плату – 51 905,7 тис. грн.;
– придбання матеріалів і послуг – 3 096,0 тис. грн.;
– медикаменти – 800,0 тис. грн.;
– продукти харчування – 17 180,0 тис. грн.;
– оплата послуг (крім комунальних) – 7 063,3 тис. грн.;
– відрядження – 198,2 тис.грн.;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 37 470,0 тис. грн.;
– дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм – 128 246,0 тис.грн.;
– соціальне забезпечення – 18 010,0 тис. грн.;
– інші поточні видатки – 36,5 тис. грн.
 
Матеріали додаються: матеріали
 
Звіти за попередні роки: звіти
 
Фінансова звітність закладів обласного підпорядкування: звітність