Фінансові ресурси

БЮДЖЕТ НА 2022 рік
підвідомчих установ Департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, які фінансуються з обласного бюджету
 
На утримання 33 установ зведеним кошторисом на 2022 рік доведено видатки в загальній сумі 541 898,7 тис.грн., а саме:
– загального фонду в сумі 508 129,5 тис. грн.
(у тому числі: 45 580,4 тис.грн. дотація з державного бюджету;
126 129,5 тис.грн. освітня субвенція;
336 419,6 тис.грн. кошти обласного бюджету)
– спеціального фонду в сумі 33 769,2 тис. грн., у тому числі бюджет розвитку – 703,0 тис.грн.
Видатки загального фонду розподілені на:
– заробітну плату – 217 373,0 тис. грн.;
– нарахування на заробітну плату – 49 041,5 тис. грн.;
– придбання матеріалів і послуг – 3 906,2 тис. грн.;
– медикаменти – 806,0 тис. грн.;
– продукти харчування – 22 440,0 тис. грн.;
– оплата послуг (крім комунальних) – 4 814,9тис. грн.;
– відрядження – 194,5 тис.грн.;
– оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 31 253,0 тис. грн.;
– дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних програм – 161 311,8 тис.грн.;
– соціальне забезпечення – 16 934,0 тис. грн.;
– інші поточні видатки – 54,6 тис. грн.
 
Матеріали додаються: матеріали
 
Звіти за попередні роки: звіти
 
Фінансова звітність закладів обласного підпорядкування: звітність