Пропонуємо для громадського обговорення проєкт Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти

Дистанційне навчання

Пропонуємо для громадського обговорення проєкт Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти (далі – Положення) Polozhennya-pro-dystantsiynu-formu-zdobuttya-ZSO

У Положенні передбачається врегулювати реалізацію механізму дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти за 2 напрямками:
– за дистанційною формою як окремою формою здобуття освіти;
– використання технологій дистанційного навчання під час організації здобуття освіти за різними формами (денною, вечірньою, заочною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою), педагогічним патронажем).

Планується спрощення процедур організації дистанційного навчання для закладів освіти і здобувачів освіти, які бажають навчатися дистанційно. У тексті проєкту акта враховано особливості дистанційного навчання під час карантину, а також передбачено умови для реалізації змішаного навчання. Проєктом акта не перебачено положення щодо оплати праці, наповнюваності класів (груп), штатного розпису, оскільки ці питання належать до предмета регулювання інших нормативних актів.

Пропозицій до проєкту Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти просимо надсилати до 15.07.2020 на електронну адресу: nataliia.sabadash@gmail.com.