Департаментом освіти і науки ЧОВА надано роз’яснення щодо організації дистанційної форми роботи

Дистанційне навчання Новини

Наголошуємо, що запровадження дистанційної роботи щодо конкретного працівника закладу освіти є правом, а не обов’язком керівника закладу освіти.

При прийнятті відповідного рішення необхідно керуватися, можливістю виконання працівником трудової функції (визначеної трудовим договором) та можливістю здійснення контролю і фіксації проведеної дистанційної роботи (у т.ч. шляхом аудіо- та відеофіксації).

Якщо директор запроваджує дистанційну форму роботи для окремих працівників, то рекомендуємо:
–  Видати наказ по закладу освіти щодо переведення на дистанційну роботу конкретних працівників на термін до закінчення воєнного стану на території України та/або окремого рішення керівника закладу освіти, у тому числі і для тих працівників, які знаходяться за межами України.
– Керівнику закладу освіти забезпечити моніторинг результатів роботи педагогічних працівників, що працюють дистанційно у будь-який доступний спосіб, у тому числі, із використанням засобів відеоконференцзв’язку як один із способів, із належним контролем та фіксацією такої роботи. Не рекомендується запровадження дистанційної роботи для працівників, щодо яких неможливо забезпечити контроль та облік проведеної роботи.
– У випадку неналежного виконання працівником своїх обов’язків при запровадженні дистанційної роботи, вжити заходів щодо переведення працівника на звичний режим роботи. При неможливості виконання працівником трудової функції у звичному режимі працівник закладу освіти має право подати заяву про відпустку без збереження заробітної плати.
– Відмова керівника закладу освіти щодо надання можливості запровадження дистанційної роботи для працівника має бути письмово оформленою та мотивованою.

Сильні бо єдині!
#освітянськевійськобуковини